Arapin


Arapin
Arab
* * *
• Arab

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • Arapin — Àrapin (Àrap razg.) m (Àrapkinja ž) <N mn Àrapi, G Àrāpā> DEFINICIJA 1. a. u užem smislu, stanovnik Arapskog poluotoka b. u širem smislu, pripadnik naroda semitskog podrijetla raširen po JZ Aziji i S Africi, većinski nastanjuje države od… …   Hrvatski jezični portal

 • Àrapin — (Àrap razg.) m (Àrapkinja ž) 〈N mn Àrapi, G Àrāpā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}u užem smislu, stanovnik Arapskog poluotoka b. {{001f}}u širem smislu, pripadnik naroda semitskog podrijetla raširen po JZ Aziji i S Africi, većinski nastanjuje države od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Arapče — Àrapče sr <G ta, zb. ād> DEFINICIJA hip. od Arapin ETIMOLOGIJA vidi Arapin …   Hrvatski jezični portal

 • List of Star Wars planets (R-S) — Ragoon 6 A dangerous, yet lush world, Ragoon 6 was the location of a Jedi training site. The vicious malia beasts roamed the forests and mountains of the planet; they were perfect game for Jedi trainees. Obi Wan Kenobi and Qui Gon Jinn trained on …   Wikipedia

 • Àrap — m razg., {{c=1}}v. {{ref}}Arapin{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • àrapski — pril. kao Arapin, na način Arapa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • panarabizam — panarabìzam m <G zma> DEFINICIJA pov. pokret koji teži za političkim, gospodarstvenim, kulturnim ujedinjenjem ili suradnjom svih arapskih naroda (stvara se poč. 20. st.) ETIMOLOGIJA pan + v. Arapin, arapski …   Hrvatski jezični portal

 • Arapčad — Àrapčād ž zb. <G i> DEFINICIJA v. Arapče ETIMOLOGIJA vidi Arapin …   Hrvatski jezični portal

 • arapski — àrapskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Arape SINTAGMA arapska guma stvrdnut sok drveta Acacia arabica, služi za dobivanje ljepila i apertura; Arapska legija pov. vojno policijska snaga koju su osnovale (1921 1956) britanske mandatne vlasti u… …   Hrvatski jezični portal

 • arabistički — arabìstički pril. DEFINICIJA na način arabista ETIMOLOGIJA vidi Arapin …   Hrvatski jezični portal

 • arabistički — arabìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na arabistiku i arabiste ETIMOLOGIJA vidi Arapin …   Hrvatski jezični portal